Power BlasT

power blast


Prespray do dywanów i wykładzin Power Blast

 

Power Blast to prespray alkaliczny ogólnego zastosowania.

Szczególnie dobrze radzi sobie z brudem który wprost mówiąc- został wniesiony do pomieszczenia na podeszwach butów. A więc będzie to piach, błoto, glina, pył z budowy, śnieg itp. Środek ten świetnie poradzi sobie także z tłustymi plamami.

Power Blast będzie świetnym wyborem do czyszczenia wykładzin na obiektach, ciągów komunikacyjnych a także do tapicerki i dywanów w domach prywatnych.

 

Skład tego produktu zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. Zawiera wodne i solventowe rozpuszczalniki

Zastosowana innowacyjna receptura z dodatkiem aktywnego tlenu OXYBOOST®

Wysoki poziom pH na poziomie 12.5- 12.8 dla najlepszej skuteczności w rozbijaniu zabrudzeń

Środek wysoce wydajny, ekonomiczny

Jest w formie proszku który błyskawicznie rozpuszcza się nawet w zimnej wodzie

Do płukania ekstrakcyjnego idealnym wyborem będzie Extraction Clean S880

profesjonalne srodki do prania dywanów

Przed każdym procesem odkurz dokładnie czyszczony obszar. Wstępnie przetestuj w niewidocznym miejscu pod kątem trwałości kolorów. Zmieszaj z gorącą wodą.

Nanieś spryskiwaczem, wetrzyj i pozostaw na 10-15 min wypłucz ekstrakcyjnie. W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni użyj grubszej warstwy prespray-u.

Opryskiwacz ręczny z pompką: 15 gram (1 miarka) proszku na 1 litr ciepłej lub GORĄCEJ wody (1:66), roztwór można wzbogacić o pre-spray booster Heavy Soil 30ml/L Opryskiwacz przepływowy Hydroforce: jako koncentrat, zmieszać 140ml / 3.6 ltr wody w zbiorniku spryskiwacza. Ustawić dozowanie na (1:8)

Ułóż włos w jednym kierunku zaczesując runo. Odkurz przed czyszczeniem eliminując piasek oraz wszystkie zabrudzenia nierozpuszczalne. Rozcieńczony produkt Power BlasT nanieś opryskiwaczem w odpowiednim stężeniu. Następnie spłucz roztworem S880 lub Sta Kill w połączeniu z ekstrakcją gorącą wodą.

TYLKO DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH

KROK 2: Rozcieńczyć detergent do płukania Extraction Clean S880 w zbiorniku maszyny wg zaleceń NA ETYKIECIE. Nie dopuścić do wyschnięcia przed ekstrakcją. Odsysać zabrudzenia wg std procedury, nie pominając suchych przejazdów szczególnie na powierzchniach z grubym podbiciem.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.P280 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prusznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P33. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. SKŁADNIKI/ CONTAINS: SURFACTANT > 10%, SODIUM CARBONATE > 70%, PERFUME > 1-5%

profesjonalne srodki do prania dywanów

POLECAMY