Power BlasT

power blast


Sproszkowany prespray do dywanów i wykładzin rozpuszczalnikowy o wysokim pH do czyszczenia ciągów komunikacyjnych i użytku w biurach jako środek natryskowy do wstępnego rozpuszczania & wybawiania plam z wykładzin dywanowych.

Jeden z najmocniejszych preparatów alkaicznych typu pre-spray z dodatkiem wodnych i solventowych rozpuszczalników

Nowoczesna formuła z aktywnym tlenem OXYBOOST®

Doskonały do ​​dywanów komercyjnych, w których potrzebne jest mocniejsze rozwiązanie: pH 12.5 -12.8

Wytrzymały i wysokowydajny przeznaczony do trudnych i utartych zabrudzeń węglowych, błota, piasku, pyłu, gliny oraz tłustych plam

Wzobogacony o przyjemny zapach cytrusów

Łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie

Dla najlepszych efektów i neutralizacji pH wypłucz ekstrakcyjnie Extraction Clean S880

Prespray do dywanów i wykładzin

profesjonalne srodki do prania dywanów

Przed każdym procesem odkurz dokładnie czyszczony obszar. Wstępnie przetestuj w niewidocznym miejscu pod kątem trwałości kolorów. Zmieszaj z gorącą wodą.

Nanieś spryskiwaczem, wetrzyj i pozostaw na 10-15 min wypłucz ekstrakcyjnie. W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni użyj grubszej warstwy prespray-u.

Opryskiwacz ręczny z pompką: 15 gram (1 miarka) proszku na 1 litr ciepłej lub GORĄCEJ wody (1:66), roztwór można wzbogacić o pre-spray booster Heavy Soil 30ml/L Opryskiwacz przepływowy Hydroforce: jako koncentrat, zmieszać 140ml / 3.6 ltr wody w zbiorniku spryskiwacza. Ustawić dozowanie na (1:8)

Ułóż włos w jednym kierunku zaczesując runo. Odkurz przed czyszczeniem eliminując piasek oraz wszystkie zabrudzenia nierozpuszczalne. Rozcieńczony produkt Power BlasT nanieś opryskiwaczem w odpowiednim stężeniu. Następnie spłucz roztworem S880 lub Sta Kill w połączeniu z ekstrakcją gorącą wodą.

TYLKO DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH

KROK 2: Rozcieńczyć detergent do płukania Extraction Clean S880 w zbiorniku maszyny wg zaleceń NA ETYKIECIE. Nie dopuścić do wyschnięcia przed ekstrakcją. Odsysać zabrudzenia wg std procedury, nie pominając suchych przejazdów szczególnie na powierzchniach z grubym podbiciem.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.P280 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prusznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P33. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. SKŁADNIKI/ CONTAINS: SURFACTANT > 10%, SODIUM CARBONATE > 70%, PERFUME > 1-5%

profesjonalne srodki do prania dywanów

POLECAMY