EXTRACTION CLEAN S880

extraction clean


Detergent do ekstrakcji GLOBAL Extraction Clean S880

Silnie skoncentrowany detergent do ekstrakcji (w proszku) wysokiego pH mocno zabrudzonych wykładzin dywanowych i tapicerki. Wzbogacony dodatkiem aktywnych składników dla tkanin syntetycznych i nylonu.

Redukuje pH – zapobiega przebarwieniom

Super skoncentrowany – zawiera antypieniacz

Technologia polymerowa nowej generacji z formułą enkapsulacji PROCAPS®

Nie zostawia lepkich pozostałości

Znakomite efekty w każdej temperaturze

Zawiera wysokiej jakości inhibitory korozji

Ogranicza osadzanie kamienia wewnątrz orurowania w pompach, filtrach, systemach pomiarowych oraz podgrzewaczach wody

Idealny do pomp membranowych i głowic aluminiowych typu Shufrlo – Pumptec – Flojet

Produkt perfumowany kompozycja zapachowa 4%

 

detergent do ekstrakcji

profesjonalne srodki do prania dywanów

Silnie zabrudzone obszary spryskać wcześniej środkiem Power BlasT z dodatkiem S707 Heavy Soil lub innym środkiem do wstępnego rozpuszczenia brudu Do tapicerki i tustych plam organicznych – białkowych zastosuj Global Enzym, a następnie kontynuuj czyszczenie ekstrakcyjne wg standardowej procedury.

Odkurzacze bez podgrzewacza: Zmieszaj 15ml do 30ml (1 do 2 miarki) Extraction Clean S880 na każde 10 litrów zimnej lub letniej wody w zbiorniku maszyny.

Odkurzacze z podgrzewaczem: 15ml (1 miarka) Extraction Clean S880 na każde 20 litrów (1: 1333) gorącej wody w zbiorniku maszyny Zawsze sprawdzaj trwałość koloru za pomocą gotowego roztworu przed czyszczeniem.

TYLKO DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH

Przed użyciem spryskać środkiem do wstępnego rozpuszaczania brudu typu prespray TLC . Wetrzeć szorowarką mechaniczną lub ręcznie, umożliwiając pozostawienie substancji przez 5-15 minut w celu zemulgowania tłustych plam i brudu. Rozcieńczyć S880 w zbiorniku maszyny wg. zaleceń NA ETYKIECIE. Nie dopuścić do wyschnięcia przed ekstrakcją. Odsysać zabrudzenia wg standardowej procedury, nie pominając suchych przejazdów szczególnie na powierzchniach z grubym podbiciem.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.P280 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prusznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P33. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. SKŁADNIKI/ CONTAINS: SURFACTANT > 10%, SODIUM CARBONATE > 70%, PERFUME > 1-5%

profesjonalne srodki do prania dywanów

POLECAMY