Enzym PRO98

enzym pro 98


Prespray enzymatyczny do tapicerki GLOBAL Enzym Pro98

Skoncentrowana mieszanka bio-enzymów o szerokim spektrum działania. Prespray enzymatyczny do tapicerki o wysokim pH stworzony do zwalczania najbardziej uciążliwych, olejowych, tłuszczowych, białkowych i lepkich plam na dywanach i tapicerkach syntetycznych.

Najszybszy prespray enzymatyczny do tapicerki na rynku – działa natychmiast

Nowoczesna formuła 3 w 1 Enzym wzbogacony dodatkiem cytrusowych rozpuszczalników z aktywnym tlenem OXYBOOST®

Technologia koenzymów do skutecznego rozpuszczania plam białkowych i organicznych

Zawiera enzymy proteolityczne

UHT – Ultra High Temperature* stworzony do pracy w wysokiej temperaturze z wysokowydajnymi systemami Truck Mount i przenośnymi maszynami ekstrakcyjnymi

Łatwo rozpuszczalny w gorącej wodzie

Dla najlepszych efektów wypłucz ekstrakcyjnie S880

profesjonalne srodki do prania dywanów

Przeczytaj kartę charakterystyki przed użyciem. Przed każdym procesem odkurz dokładnie czyszczony obszar. Wstępnie przetestuj w niewidocznym miejscu pod kątem trwałości kolorów. Zmieszaj z GORĄCĄ wodą.

Opryskiwacz ręczny z pompką: 15 gram (1 miarka) proszku na 1 litr GORĄCEJ wody / min 50 st. C Hydroforce: (8: 1) 300-500g proszku, a następnie napełnij pojemnik ciepłą wodą.

Stare plamy z krwi i moczu: 25 gram proszku na 1 litr gorącej wody do opryskiwaczy pompowanych.Rozrobiony produkt wetrzyj ręcznie szczotką lub szorowarką walcową na większych powierzchniach.

Nie wymaga oczekiwania. W przypadku silnie zabrudzonego dywanu użyj grubszej warstwy prespray-u. Nie dopuścić do wyschnięcia przed ekstrakcją.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów: ułóż włos w jednym kierunku zaczesując runo. Odkurz przed czyszczeniem eliminując piasek oraz wszystkie zabrudzenia nierozpuszczalne. Rozcieńczony produkt Enzym Pro 98 nanieś opryskiwaczem w odpowiednim stężeniu. Następnie spłucz roztworem S880 lub Sta Kill w połączeniu z ekstrakcją gorącą wodą.

Rozcieńczyć S880 w zbiorniku maszyny wg zaleceń NA ETYKIECIE. Nie dopuścić do wyschnięcia przed ekstrakcją. Odsysać zabrudzenia wg standardowej procedury, nie pomijając suchych przejazdów szczególnie na powierzchniach z grubym podbiciem.

Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P280
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prusznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu P305+P351+P33.
Może powodować korozję metali. Może powodować reakcje alergiczne EUH208
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

profesjonalne srodki do prania dywanów

POLECAMY

ZAUFALI NAM

NASI KLIENCI


Global-Clean nawiązuje stałą współprace z różnymi firmami z branży czyszczenia. Dołącz do naszego Teamu i Ty!
MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami


Global-Clean

 Stok Lacki ul. Siedlecka 61
08-110 Siedlce

 ING 50 1050 1894 1000 0092 4221 9674

 biuro@global-clean.pl

 sklep@global-clean.pl

660 859 752

 728 247 348

 Pon – Pt: 8:30 – 16:30